۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تار» ثبت شده است

تار

جمله ای در هنر نوازندگی وجود دارد که می گوید: بهترین ساز آن سازی است که نوازنده احساس کند این ساز در آغوش و دستان او به راحتی قرار گرفته و صدایی طبیعی و مطبوع نسبت به ذائقه فرهنگی او به وجود می آورد.
و الحق که با نگاهی در بین سازها در خواهیم یافت که تار یک چنین سازی است.
نغمه هایی بسیار روح انگیز دارد و وقتی در آغوش نوازنده اش قرار می گیرد گویی که این چوب و پوست از روح نوازنده خود جان می گیرند و زنده می شوند.
تار یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است که به آن وتر نیز گفته می شود.

۰ نظر
آرتین زبانی

تار 2

استاد شهناز

۰ نظر
آرتین زبانی

تار1

دریافت

۰ نظر
آرتین زبانی

تار


 

 


لصفا گوش کنید.
تار

 

۰ نظر
آرتین زبانی