شاید در طول چند روز گذشته اخباری درباره‌ی دنباله‌دار Lovejoy شنیده باشید. پیدا شدن الکل، شکر و موارد آلی در این دنباله دار، این سوال را مطرح می‎کند که آیا Lovejoy، پیش از پیدایش منظومه خورشیدی وجود داشته یا خیر؟